Geslaagde burgerparticipatie!

In het voorjaar van 2015 worden de inwoners van Reeuwijk
opgeschrikt door het voornemen van de gemeente om het openluchtzwembad De Fuut te sluiten. Dit in 1974 in gebruik genomen zwembad zou verouderd zijn, en groot onderhoud en hoge investeringen noodzakelijk.

de-fuut-4 de-fuut-6

Jerry Tijssen zet zich vanaf medio 2015 onbezoldigd in om via een inhoudelijke, technische en financiële marktverkenning voorwaarden in beeld te brengen, waarop het opgerichte bewonerscomité de gemeente kan overreden tot herroeping van dit voorgenomen besluit. Het doel is om middels burgerparticipatie en vrijwilligers het zwembad van de gemeente over te nemen en zelf te gaan exploiteren.

Dit burgerinitiatief wordt aangenomen: in januari 2016 tekent de gemeente een gebruiksovereenkomst met het bestuur van inmiddels Stichting De Fuut, waarin ook Jerry Tijssen zitting heeft genomen.

Eind april 2016 opent zwembad De Fuut de deuren na een grondige opknapbeurt met hulp van vele Reeuwijkse ondernemers en vrijwilligers. Aan het einde van het seizoen, in september 2016, blijkt het zwembad circa 35.000 bezoekers verwelkomd te hebben: een recordaantal!
Met beperkte kosten en de inzet van circa 260 vrijwilligers voor badtoezicht, kassa, winkel, groenbeheer, machinekamerbeheer en schoonmaak is een voor Reeuwijk maatschappelijk waardevolle voorziening van de ondergang gered.

de-fuut-3

De kracht van bewustwording, inzet en samenwerking!