Het stationsgebied van Breda wordt compleet op de schop genomen. Eén van de deelplannen betreft een uitbreiding van het naast het station gelegen Mercure Hotel (nu Apollo Hotel). Het in een voormalig postkantoor gehuisveste hotel wordt middels een glazen corridor verbonden met de nieuwe vleugel. Naast het hotel zullen tevens kantoorgebouwen worden gerealiseerd, inclusief parkeergarage. Becomfy voert een haalbaarheidsstudie uit voor dit deelplan, selecteert adviseurs en stuurt het ontwerpteam aan.

breda-apollo-6breda-apollo


Projectgegevens

Projectomschrijving: uitbreiding Mercure Hotel en nieuwbouw kantoren
Opdrachtgever: NS Vastgoed (nu: NS Stations)
Architect: Atelier Pro en Inbo
Rol Becomfy: haalbaarheidsstudie en ontwikkeling
Voorlopig Ontwerp: 2003
Start bouw: 2008
Oplevering: 2009
BVO hotelvleugel 2.600 m2
BVO kantoor: 5.000 m2