Na het bekend worden van de plannen van Rijkswaterstaat om een geluidscherm aan te leggen langs de A12 ter hoogte van Reeuwijk, vraagt de gemeente Reeuwijk (nu: Bodegraven-Reeuwijk) aan Becomfy om een studie uit te voeren. Deze studie betreft het effect van het geluidsscherm op bestaande en toekomstige woongebieden. Vanuit de resultaten van dit onderzoek wordt besloten het scherm te verlengen én te verhogen en tevens een deel transparant uit te laten voeren. De gemeente draagt bij aan deze extra kosten ten behoeve van een nog lagere geluidsbelasting en hoger wooncomfort. Becomfy coördineert vervolgens namens de gemeente de contacten met Rijkswaterstaat omtrent realisatie, beheer en onderhoud.

 

 

scherm2-web

 

Projectgegevens

Projectomschrijving: aanleg geluidsscherm
Opdrachtgever: gemeente (Bodegraven-)Reeuwijk
Rol Becomfy: projectmanagement in samenwerking met Rijkswaterstaat
Start bouw: 2010
Oplevering: 2010
Bouwkosten: € 0,3 mln (bijdrage gemeente)